Xi Jinping: Sürdürülebilir Kalkınma Küresel Sorunların Çözümünün Altın Anahtarıdır

SAN FRANCISCO, 17 Kasım (Xinhua) — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, sürdürülebilir kalkınmanın mevcut küresel sorunların çözümünün “altın anahtarı” olduğunu belirtti.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı çerçevesinde Perşembe günü düzenlenen gayriresmi diyalog ve çalışma yemeğinde konuşan Xi, APEC’in son yıllarda 2040 Putrajaya Vizyonu’nu hayata geçirip Biyodöngüsel-Yeşil (BCG) Ekonomiye ilişkin Bangkok Hedefleri’ni güçlü şekilde uygulayarak küresel yeşil ve sürdürülebilir büyümeye olumlu katkılarda bulunduğunu söyledi.

Xi, “Mevcut koşullar altında, daha fazla uzlaşı sağlamamız ve küresel sürdürülebilir kalkınma davasına daha büyük ivme kazandıracak eylemlere odaklanmamız gerekiyor” dedi.

İlk olarak BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin hayata geçirilme sürecinin hızlandırılmasını öneren Xi, “Kalkınmayı küresel gündemin merkezine koymalı, herkesin kalkınmaya değer verdiği ve tüm ülkelerin işbirliği doğrultusunda çalıştığı siyasi bir uzlaşı oluşturmalıyız” diye konuştu.

Çin’in Küresel Kalkınma İnisiyatifi’ni önerdiğini hatırlatan Xi, uluslararası toplum arasında sinerjiyi artırmak ve kalkınma açıklarını gidermek için olumlu çabalar sarf ettiklerini söyledi.

İkinci olarak yeşil kalkınmaya yönelik yeni bir dönüşüm yolunun oluşturulmasını öneren Xi, bu çerçevede ülkeler tarafından enerji, sanayi ve ulaşım yapılarının dönüşüm ve iyileştirilmesinin ortaklaşa teşvik edilmesi; karbon azaltımı, kirlilik azaltımı, yeşil genişleme ve büyümenin koordineli şekilde desteklenmesi, işgücü ve yüksek kaliteli istihdamın adil dönüşümünün teşvik edilmesi ve ekonomi ile çevrenin koordineli şekilde ilerlediği bir vatan inşa edilmesinin gerekliliğini belirtti.

Üçüncü olarak ise iklim değişikliğiyle mücadele için küresel sinerji oluşturulmasını öneren Xi, ülkelerden küresel iklim yönetişiminde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni gözetmelerini, ortak fakat farklı sorumluluklar ilkesine bağlı kalmalarını, iklim hedeflerini kendi ulusal koşullarına uygun şekilde belirlemelerini; finansman, kapasite inşası ve teknoloji transferi açısından gelişmekte olan ülkelerin endişelerine çözüm bulmalarını ve Çerçeve Sözleşmesi ile Paris Anlaşması’nın tam ve etkili şekilde uygulanmasını desteklemelerini istedi.

Xi, Çin’in yeni kalkınma konseptini kapsamlı şekilde uyguladığını, ekonomi ve toplumun kapsamlı yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünü teşvik ettiğini ve insanlık ile doğanın uyumlu şekilde bir arada yaşadığı bir vatanın inşasına sürekli katkıda bulunduğunu belirtti.

Yeşil Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni desteklemek için yeşil altyapı, yeşil enerji, yeşil ulaşım ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmeye devam edeceklerini ifade eden Xi, iklim değişikliği alanında Güney-Güney ülkeleri arasındaki işbirliği için özel fon aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerin kapasite inşasını destekleyeceklerini kaydetti.

Xi, küresel kalkınma topluluğunun yanı sıra temiz ve güzel bir dünyanın inşasına daha fazla katkıda bulunmak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık ettiği toplantıda sürdürülebilirlik, iklim ve adil enerji dönüşümü temaları ele alındı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir